Surprise fiske - glädje i alla vatten

ÖRESUND ETT BRA FISKEOMRÅDE

Bo Hall med torsk

Fisket i Öresund är ofta bra på grund av att inget trålfiske tillåts.

Vi åker främst ner för att fiska pillemete och då är det plattfiskar som sandskädda och rödspätta som vi siktar in oss på.  En dag i april 2015 var vi nere i området runt Ven som är den enda stora ön i sundet. Vi fiskade främst i sillstimmen efter torsk och det nappade ganska bra. Vi stannade söder om Ven för där gick dimmgränsen. Norr om Ven var det enormt dimmigt och att försöka åka ända upp till Disken i den dimman ansåg vi för farligt.  Hela området norr om Haken på Ven var invirat i tjock dimma vitt och tätt som i en mjölpåse.

Vårt fiske startade med att vi körde bara några minuters gång utanför hamnen i Borstahusen där vi sjösatte Surprise 7. I området söder om Ven var det stora stim av sill som vi fiskade i. Vi använde halvstora jiggar som efterliknade sillar och fiskade dem lite över sillstimmen. Där såg torskarna dem i siluett mot den ljusa himlen och jagade dem tills de fick sin middag. Det var ett trevligt fiske som gav en hel del fina torskar.  Betet som fungerade var antingen långsmala chadjiggar eller ormar som vi ser på bilden.

Dag två var det inte dimma, så då fiskade vi upp på Disken utanför Helsingborg.

Fisket var riktat efter plattfisk och sandskäddor, skrubbor och några rödspättor fick vi. En trevlig dag som kommer att följas av fler i framtiden.